Có những quy tắc đỗ xe cơ bản như trên đường một chiều, trên đường cong hay đường hẹp mà tài xế nhiều khi không để ý tới.

 1. Đỗ xe ở phần đường dành cho người đi bộ có bị phạt không?
doxe1

Nếu đỗ xe ở phần đường dành cho người đi bộ, theo quy chuẩn 46/2016, tài xế bị phạt 300.000-400.000 đồng.

2. Đỗ xe trên dốc không chèn bánh có bị phạt?

doxe2

Đỗ xe trên dốc theo quy định của luật giao thông phải chèn bánh, nếu không chèn bánh, mức phạt là 300.000-400.000 đồng, theo nghị định 46/2016.

3. Xe có thể đỗ ở đường cong?

doxe3

Quy định không được đỗ xe ở đường cong, nếu vi phạm phạt 600.000-800.000 đồng.

4. Đỗ xe trên đường phố bánh xe gần nhất phải cách lề đường thế nào?

doxe4

Khoảng cách từ bánh xe gần nhất tới lề đường phải nhỏ hơn 25 cm. Nếu vi phạm, phạt 600.000-800.000 đồng.

5. Nếu đường hẹp, không có lề đường thì?

doxe5

Luật giao thông 2008 quy định, trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng, đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình. Nếu vi phạm, mức phạt là 300.000-400.000 đồng.

6. Trên đường một chiều, xe được đỗ bên nào?

doxe6

Trên đường một chiều, tài xế phải đỗ xe về phía bên phải theo chiều đi của mình. Nếu vi phạm, mức phạt là 600.000-800.000 đồng.

7. Biển cấm dừng, đỗ xe có hiệu lực ở?

doxe7

Biển cấm đỗ xe có hiệu lực từ sau biển. Mức phạt nếu vi phạm là 600.000-800.000 đồng.

8. Biển cấm đỗ xe bên này đường thì sau ngã tư có được đỗ xe không?

doxe8

Biển cấm đỗ xe sẽ hết hiệu lực khi tới nơi giao nhau, do đó từ sau ngã tư tài xế được đỗ xe nếu không có biển cấm.