Đại lý Chevrolet Newway xin gửi tới quý khách hàng Quy trình bảo dưỡng các cấp độ như sau:

Quy trình bảo dưỡng chung : xem tại đây

Quy trình bảo dưỡng cấp 1.000 km : xem tại đây

Quy trình bảo dưỡng cấp 5.000 km : xem tại đây

Quy trình bảo dưỡng cấp 10.000 km : xem tại đây

Quy trình bảo dưỡng cấp 20.000 km : xem tại đây

Quy trình bảo dưỡng cấp 40.000 km : xem tại đây

Quy trình bảo dưỡng cấp 80.000 km : xem tại đây