Văn hóa doanh nghiệp có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, dịch vụ, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong nhiều năm qua. Nhằm xây dựng nền văn hóa riêng cho Newway ngày càng văn minh, chuyên nghiệp và hiệu quả, Công ty đã tổ chức khóa đào tạo “Văn Hóa Doanh Nghiệp” dành cho tất cả các CBNV. Dưới sự giảng dạy của chuyên gia đào tạo, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, gần 200 thành viên Công ty đã có được cái nhìn sâu sắc hơn về giá trị văn hóa tạo nên nền tảng phát triển vững mạnh của một doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp chính là giá trị cốt lõi của một Công ty, được ví như gốc rễ của một cái cây, quyết định sự lớn mạnh và thời gian trường tồn của cái cây đó.

Với nội dung đào tạo xây dựng văn hóa xoay quanh giá trị cốt lõi của Newway là:

  • Đối với khách hàng: Sứ mệnh được phục vụ – Chất lượng và uy tín
  • Đối với cá nhân: Tôn trọng và kỷ luật – Nỗ lực và tận tâm
  • Đối với tập thể: Hợp tác và sẻ chia – Đoàn kết để phát triển

TGĐ chị Tạ Thị Minh Phương nêu lên tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp
CT.HĐQT anh Trần Ngọc Anh chia sẻ những tâm huyết khi soạn thảo nên bộ Văn hóa Doanh nghiệp của Công ty

Chuyên gia đào tạo, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng thuyết giảng

Bằng việc minh họa câu chuyện về “Chiếc bát gỗ” chuyên gia đào tạo đã giúp các học viên hiểu được một chân lý rất nhân văn của việc cho đi và nhận lại, mỗi cá nhân chúng ta cư xử với khách hàng, với đồng nghiệp tốt đẹp như nào sẽ được nhận lại từ họ những điều tốt đẹp hơn thế. Đây là một văn hóa ứng xử cần được các CBNV tiếp tục duy trì và lan tỏa tới cả những thế hệ mới của Công ty.

Các CBNV tích cực tham gia trả lời câu hỏi về yếu tố tạo nên sự bền vững của Newway

Tiến sĩ trao tặng sách tới những học viên có câu trả lời xuất sắc

Với tinh thần thượng tôn kỷ luật, văn hóa Newway, trước hết chính là văn hóa của sự chuyên nghiệp thể hiện qua các giá trị cốt lõi của Công ty. Mỗi thành viên của Newway luôn chủ động nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, hoàn thành công việc. Ban lãnh đạo luôn chú trọng đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp đề cao tính hợp tác, phối hợp làm việc của CBNV, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tôn trọng và tạo điều kiện cho từng người phát huy năng lực cao nhất để cống hiến cho sự phát triển chung của tập thể gia đình Newway. Nền văn hóa doanh nghiệp đó phù hợp với nguyên tắc quản trị hướng tới tính hiệu quả vì khách hàng của Công ty.

Khi văn hóa doanh nghiệp xây dựng được một môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy được khả năng, tư chất của mỗi cá nhân, tạo ra tình thần đoàn kết trong tập thể, cùng chung niềm tin, chí hướng phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất và uy tín nhất. Tại Newway, mỗi thành viên đều xác định đây là ngôi nhà thứ hai, là nơi sẽ gắn bó và cống hiến hết mình, chúng tôi luôn tự hào được là một phần của Newway.